Ayakları kopan martıya protez köpeğe yürüteç takıldı